Nazorg

Wij komen na enkele weken bij u langs om de mogelijkheid van een dankbetuiging en/of advertentie met u te bespreken.

Tevens bieden wij u de mogelijkheid om na verloop van tijd een grafmonument uit te zoeken. Totdat er een definitief monument geplaatst wordt, staat er een stenen grafmarker op het graf met de persoonlijke gegevens van de overledene.

Tijdens het eerste gesprek na overlijden wordt door ons een gids voor nabestaanden uitgereikt “Wat te regelen na een overlijden”. Bij deze gids ontvangt u een inlogcode waarmee u via de website van het Landelijk Steunpunt Verlies toegang krijgt tot een overzichtelijke checklist die u helpt bij zaken die er geregeld moeten worden.

Om direct naar de inlogpagina van het Landelijk Steunpunt Verlies te gaan, klikt u op onderstaand logo.